Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Slof Skåne

Kontakta styrelsen på slofskane@gmail.com

Styrelse Logopeder Skåne

Emma Andersson Ordförande
Stina Christoffersson Ledamot
Sofie Ferrari Strahl Ledamot
Region Skåne Centralsjukhus Kristianstad
sofiestrahl@gmail.com
Patrik Kullebjörk Sekreterare
Region Skåne Helsingborgs lasarett
0424061996
patrik.kullebjork@skane.se
Nha Lu Ledamot
Malmö Stad
lunha@hotmail.com
Karin Sjögren Vice ordförande
Region Skåne Universitetssjukhuset SuS
sjogrenkarin@yahoo.com