Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Slof Kronoberg

Styrelse lokalavdelning för Logopeder Kronoberg

Sara Bergström Vice ordförande
Region Kronoberg
sara.bergstrom@mac.com
Eva-Lotta Eklund Valberedning
Region Kronoberg
0470592251
eva-lotta.eklund@kronoberg.se
Johanna Hartler Ledamot
Region Kronoberg
johanna.hartler@kronoberg.se
Josefina Johannisson Valberedning
Region Kronoberg
josefinafalt@hotmail.com
Maja Jägervall Ledamot
Region Kronoberg Centrallasarettet
maja.jagervall@kronoberg.se
Anna Lundqvist Ledamot
Region Kronoberg
Catarina Ragnar Ordförande
Region Kronoberg
0470588646
catarina.ragnar@kronoberg.se
Mirja Troberg Sekreterare