Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Slof Jönköping

Styrelse Logopeder Jönköping

Anna Aronsson Ordförande
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
anna.aronsson@rjl.se
Viktoria Front Ledamot
Jönköpings Kommun
viktoriafront1@gmail.com
Marie Hallberg Ledamot
Region Jönköpings län Kansli
marie.hallberg@rjl.se
Rebecca Johansson Ledamot
Region Jönköpings län
rebecca.a.johansson@rjl.se
Åse Nylander Sekreterare
Region Jönköpings län Kansli
010-2424345
ase.nylander@rjl.se
Maria Svensson Vice ordförande
Region Jönköpings län Höglandssjukhuset Eks
maria.a.svensson@rjl.se