Slof Jönköping

Styrelse lokalavdelning för Logopeder Jönköping

Anna Aronsson Ledamot
Region Jönköpings län Kansli
anna.aronsson@logopedforbundet.se
Åse Nylander Ledamot
Region Jönköpings län Kansli
038053541
ase.nylander@rjl.se
Karina Sjöndin Kall Sekreterare
Region Jönköpings län Kansli
karina.sjondin.kall@gmail.com
Malin Skogberg Vice ordförande
Jönköpings Kommun
malinskogberg@gmail.com
Johan Svenbe Ordförande
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
johansvenbe@gmail.com
Ida Thormeyer Ledamot
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
idathormeyer@gmail.com