En del av SRAT

Logopedförbundet Jönköpings län

Styrelse Logopeder Jönköping

Anna Aronsson Ordförande
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
anna.aronsson@logopedforbundet.se
Viktoria Front Ledamot
Jönköpings Kommun
viktoriafront1@gmail.com
Rebecca Johansson Ledamot
Jönköpings Kommun skol- och barnomsorgsförvaltninge
rebecca.a.johansson@rjl.se
Marie Lindström Ledamot
Jönköpings Kommun skol- och barnomsorgsförvaltninge
marie.lindstrom@jonkoping.se
Åse Nylander Sekreterare
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
010-2424345
ase.nylander@rjl.se
Maria Svensson Vice ordförande
Region Jönköpings län Höglandssjukhuset Eks
maria.a.svensson@rjl.se