Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Slof Jönköping

Styrelse Logopeder Jönköping

Anna Aronsson Ordförande
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
anna.aronsson@rjl.se
Marie Hallberg Ledamot
Region Jönköpings län Kansli
Åsa Hultegård Ledamot
Region Jönköpings län Kansli
asa.hultegard@rjl.se
Åse Nylander Sekreterare
Region Jönköpings län Kansli
038053541
ase.nylander@rjl.se
Maria Svensson Vice ordförande
Region Jönköpings län Höglandssjukhuset Eks