En del av SRAT

Slof Jämtland/Härjedalen

Styrelse Logopeder Jämtland-Härjedalen

Hanna Evers Sekreterare
Östersunds Kommun
Emelia Fjällström Ledamot
Sara Moritz Ordförande
Region Jämtland Härjedalen
063154628
Konrad Stavring Ledamot
Region Jämtland Härjedalen
Helena Vandin Suppleant
Region Jämtland Härjedalen
helena.wandin@regionjh.se