Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Slof Gotland

Styrelse lokalavdelning för Logopeder Gotland

Caroline Allard Ledamot
Region Gotland
0498268342
caroline.allard@gotland.se
Kerstin Andersson Ordförande
Region Gotland
0704476714
kerstin.andersson@gotland.se
Marika Arnesson Sekreterare
Region Gotland
0704477384
marika.arnesson@edu.gotland.se
Saga Öfors Ledamot
Region Gotland
0498268342
saga.ofors@gotland.se