Slof Gotland

Styrelse lokalavdelning för Logopeder Gotland

Kerstin Andersson Ordförande
Region Gotland
0704476714
kerstin.andersson@gotland.se
Marika Arnesson Sekreterare
Linda Norrby Ledamot
Region Gotland
linda.ringblom@gotland.se
Ylva Palmén Nyrot Ledamot
Region Gotland
0498268485
ylva.palmen.nyrot@gotland.se
Saga Öfors Valberedning
Region Gotland
0498268342
saga.ofors@gotland.se