Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Slof Gävleborg

Styrelse lokalavdelning för Logopeder Gävleborg

Hanna Ceder Valberedning
Region Gävleborg
0650593049
hanna.ceder@regiongavleborg.se
Hanna Ceder Suppleant
Region Gävleborg
0650593049
hanna.ceder@regiongavleborg.se
Anna Grundvig Nylund Suppleant
Region Gävleborg
Emelie Grängfors Ledamot
Maria Gustafsson Ledamot
Region Gävleborg
026154789
maria.gustafsson@regiongavleborg.se
Madeleine Holmqvist Valberedning
Emma Jönsson Ledamot
Kristin Rabenius Suppleant
Region Gävleborg
kristin.rutgersson@gmail.com
Isabelle Säkkinen Ordförande
Linda Udd Suppleant
Region Gävleborg
026-157673
linda.udd@regiongavleborg.se
Linda Udd Valberedning
Region Gävleborg
026-157673
linda.udd@regiongavleborg.se