Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Lokala företrädare

Logopedförbundets lokalföreningar representerar samtliga medlemmar inom en region i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren och andra fackliga frågor. Lokalföreningarna är också en viktig länk mellan medlemmarna och förbundets styrelse och har en viktig roll vad gäller lokal opinionsbildning. De lokalfackliga företrädarna får utbildning och stöd av SRAT:s ombudsmän för att vara rustade för uppdraget på bästa sätt.

Logopedförbundets lokala organisation har byggts upp successivt sedan förbundet blev en del av SRAT 2015 och idag finns det lokalföreningar i över hälften av landets län/regioner. I de regioner som ännu inte har lokalförening, finns det lokalfackliga företrädare för Logopedförbundet/SRAT.

Är du intresserad av att bygga upp en lokalförening i din region? Kontakta Logopedförbundets koordinatorer för lokalföreningsutveckling Malin Påhls Hansson och Pia Sjölund.

Logopedförbundet ersätter lokalföreningarnas utlägg för fikakostnader i samband med årsmöte och medlemsmöten. Ett riktmärke är för fika ca 50kr/person och för lunch 100kr/person. Reseräkning (se länk nedan), kvitton samt information om antal deltagare skickas till Logopedförbundets kassör Ellinor Strandberg, adressuppgifter finns i reseräkningen.