Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Svenska Logopedförbundets stadga

Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt neutral facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande som är medlem i SRAT. Slof ska tillvarata och driva medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen.

Svenska Logopedförbundets stadga reglerar förbundets sammansättning och ändamål, medlemskap, organisation, förbundsmöte och ekonomi. Nuvarande stadga reviderades i samband med förbundsmötet 2020-05-15. 

 Stadga Svenska Logopedförbundet