En del av SRAT

Förbundsmöte

Förbundsmötet är Logopedförbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Vid förbundsmötet rapporterar sittande styrelse av mandatperiodens arbete. Inriktningen på förbundets arbete under de nästkommande tre åren och budget för detta beslutas. Styrelse för kommande mandatperiod väljs.

Medlemmarna representeras av 40 delegater med en röst vardera. 36 delegater röstas fram inom förbundets lokalföreningar och ordinarie medlemmar, medan 4 delegater utses av Logopedförbundets studentsektion.