En del av SRAT

Logopedförbundet i media 2023

Debattartiklar, TV-och radioinslag samt reportage där Logopedförbundet har medverkat. På central nivå sker debattinlägg ofta i samverkan med andra professionsförbund inom Saco Hälso- och sjukvård eller med brukarorganisationer. Viktig opinionsbildning sker lokalt via Logopedförbundets lokalföreningar och lokala företrädare.

2023