Pågående arbete

Svenska Logopedförbundet deltar i en mängd olika projekt. Vi representeras dels av styrelseledamöter, dels av sakkunniga logopeder som representerar kåren och förbundet.

Sidan är under uppdatering!

 

Internt arbete

 

Lokalföreningsutveckling

Koordinatorer: Anna Aronsson och Madeleine Holmqvist

Specialistordning

Helena Svanberg Knight

Kurser

Elin Jälmbrant och Camilla Nilsson

Kommunikationsfrågor

Rasmus Andersson, Stina Flodin och Kristina Hammar

Fokusgrupp skola/förskola

 Elin Jälmbrant, Camilla Nillson, Rasmus Andersson och Ulrika Guldstrand

Fokusgrupp äldreomsorg

 Anna Aronsson, Helena Svanberg Knight och Madeleine Holmqvist

Fokusgrupp funktionshinderområdet

 Ellinor Strandberg, Kerstin Wiström, Kristina Hammar och Stina Flodin

Externt arbete

Nationella amningskommittén

 

Socialstyrelsens referensgrupp inom hjälpmedel

 

Nationell modell för öppna prioriteringar

 

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering

 

Saco hälso- och sjukvård

Saco Hälso- och sjukvård består av tio förbund inom Saco som representerar cirka 200 000 akademiker där många är verksamma inom hälso- och sjukvården.

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Utredningen överlämnades till regeringen den 31 mars 2017