Pågående arbete

Svenska Logopedförbundet deltar i en mängd olika projekt. Vi representeras dels av styrelseledamöter, dels av sakkunniga logopeder som representerar kåren och förbundet.

Sidan är under uppdatering!

 

Internt arbete

Lokalföreningsutveckling

Anna Aronsson och Madeleine Holmqvist

Specialistordning

Helena Svanberg Knight

Kurser

Elin Jälmbrant och Camilla Nilsson

Kommunikation

Stina Flodin och Kristina Hammar

Fokusgrupper

Fokusgrupp skola/förskola

Elin Jälmbrant, Camilla Nillson och Ulrika Guldstrand

Fokusgrupp äldreomsorg

Anna Aronsson, Helena Svanberg Knight och Madeleine Holmqvist

Fokusgrupp funktionshinderområdet

Ellinor Strandberg, Kerstin Wiström, Kristina Hammar och Stina Flodin

Externt arbete

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering

 

Saco hälso- och sjukvård

Saco Hälso- och sjukvård består av tio förbund inom Saco som representerar cirka 200 000 akademiker där många är verksamma inom hälso- och sjukvården.

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Utredningen överlämnades till regeringen den 31 mars 2017