Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Svenska Logopedförbundets stadga

Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt neutral facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande som är medlem i SRAT. Slof ska tillvarata och driva medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen.

Svenska Logopedförbundets stadga reglerar förbundets sammansättning och ändamål, medlemskap, organisation, förbundsmöte och ekonomi. Nuvarande stadga reviderades i samband med förbundsmötet 2017-05-12. Slof ska särskilt arbeta för:

  • ökad kunskap i samhället kring logopeders kompetens
  • utvidgning av logopeders arbetsmarknad
  • samarbete med övriga hälso- och sjukvårdsförbund inom Saco
  • internationellt samarbete med andra logopedförbund
  • god medlemsnytta och tillgänglighet för medlemmarna 
  • gynnsam löneutveckling och goda arbetsvillkor för logopeder 
  • samverkan med utbildningsanordnarna kring målet om en god utbildning för logopeder
  • att främja samverkan mellan utbildning och forskning och praktisk verksamhet