Förbundsmöte

Förbundsmötet är Svenska Logopedförbundets högsta beslutande organ. Förbundsmöte hålls var tredje år, nästa förbundsmöte hålls före maj månads utgång 2020.

Vid förbundsmötet väljs styrelseledamöter och ordförande. Medlemmarna representeras av 40 delegater med en röst vardera. 36 delegater röstas fram bland förbundets ordinarie medlemmar medan 4 delegatsplatser är vikta åt studentmedlemmar.

Medlemmar i Svenska Logopedförbundet är alltid välkomna att närvara vid mötet. Alla medlemmar som vill påverka Svenska Logopedförbundets arbete och inriktning är välkomna med motioner till förbundsmötet.

För mer information se Svenska Logopedförbundets stadga