Förbundsmöte

Förbundsmötet är Svenska Logopedförbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Vid förbundsmötet rapporterar sittande styrelse av mandatperiodens arbete. Inriktningen på förbundets arbete under de nästkommande tre åren och budget för detta beslutas. Styrelse för kommande mandatperiod väljs.

Datum: 15/5, 2020
Tid: 10.00 – 16.00
Plats: Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Medlemmarna representeras av 40 delegater med en röst vardera. 36 delegater röstas fram inom förbundets lokalföreningar och ordinarie medlemmar, medan 4 delegater utses av Svenska logopedförbundets studentsektion (Sloss). Vill du vara delegat vid mötet? Ta kontakt med din lokalförening, alternativt maila ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se så guidar vi dig rätt.

Medlemmar i Svenska Logopedförbundet är alltid välkomna att närvara vid mötet. Alla medlemmar som vill påverka Svenska Logopedförbundets arbete och inriktning är välkomna med motioner till förbundsmötet. Motioner skickas till ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se senast den 20 mars 2020.

Formell kallelse till mötet skickas till utsedda delegater, lokalföreningar och annonseras via förbundets kommunikationskanaler senast den 20 mars 2020.

Handlingar till förbundsmötet skickas till utsedda delegater, lokalföreningar och annonseras via förbundets kommunikationskanaler senast den 17 april, 2020.

För mer information se 

Delegatsfördelning förbundsmöte 2020

Svenska Logopedförbundets stadga