Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Förbundsmöte

Förbundsmötet är Svenska Logopedförbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Vid förbundsmötet rapporterar sittande styrelse av mandatperiodens arbete. Inriktningen på förbundets arbete under de nästkommande tre åren och budget för detta beslutas. Styrelse för kommande mandatperiod väljs.

Pga Covid-19 kommer förbundmötet den 15/5 att genomföras via Zoom. Som medlem i förbundet har du rätt att närvara vid mötet. Om du önskar göra detta ber vi dig kontakta ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se för anmälan och inloggningsuppgifter till mötet.

Datum: 15/5, 2020
Tid: 09.30 – 16.00
Plats: Zoom

Medlemmarna representeras av 40 delegater med en röst vardera. 36 delegater röstas fram inom förbundets lokalföreningar och ordinarie medlemmar, medan 4 delegater utses av Svenska logopedförbundets studentsektion (Sloss). 

Handlingar till förbundsmötet skickas till utsedda delegater, lokalföreningar och annonseras via förbundets kommunikationskanaler senast den 17 april, 2020.

Vill du som medlem läsa handlingarna, kontakta ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se

För mer information se nedan:

Kallelse Logopedförbundets förbundsmöte 2020

Delegatsfördelning Logopedförbundet förbundsmöte 2020

Logopedförbundets stadga

Stadgeändringspropositioner Logopedförbundets förbundsmöte 2020

Logopedförbundets resereglemente och reseräkning

Formell kallelse till mötet skickades till utsedda delegater, lokalföreningar och annonserades via förbundets kommunikationskanaler senast den 20 mars 2020.