Förbundsmöte

Förbundsmötet är Svenska Logopedförbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Vid förbundsmötet rapporterar sittande styrelse av mandatperiodens arbete. Inriktningen på förbundets arbete under de nästkommande tre åren och budget för detta beslutas. Styrelse för kommande mandatperiod väljs.

OBS! Pga Covid-19 kan det fysiska mötet komma att ställas in, men förbundsmötet kommer i någon form att genomföras på utsatt dag. Beslut gällande förbundsmötets genomförande kommer att kommuniceras av styrelsen.

Datum: 15/5, 2020
Tid: 10.00 – 16.00
Plats: Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Medlemmarna representeras av 40 delegater med en röst vardera. 36 delegater röstas fram inom förbundets lokalföreningar och ordinarie medlemmar, medan 4 delegater utses av Svenska logopedförbundets studentsektion (Sloss). Vill du vara delegat vid mötet? Ta kontakt med din lokalförening, alternativt maila ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se så guidar vi dig rätt.

Medlemmar i Svenska Logopedförbundet är alltid välkomna att närvara vid mötet. Alla medlemmar som vill påverka Svenska Logopedförbundets arbete och inriktning är välkomna med motioner till förbundsmötet.

Motioner skickas till ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se senast den 20 mars 2020.

Handlingar till förbundsmötet skickas till utsedda delegater, lokalföreningar och annonseras via förbundets kommunikationskanaler senast den 17 april, 2020.

För mer information se nedan:

Kallelse Logopedförbundets förbundsmöte 2020

Delegatsfördelning Logopedförbundet förbundsmöte 2020

Logopedförbundets stadga

Stadgeändringspropositioner Logopedförbundets förbundsmöte 2020

Logopedförbundets resereglemente och reseräkning

Formell kallelse till mötet skickades till utsedda delegater, lokalföreningar och annonserades via förbundets kommunikationskanaler senast den 20 mars 2020.