Sloss representanter

 

Mirva Lartuad
Ordförande och studentrepresentant i Umeå
mirva.lartuad@gmail.com


Enja Kullenberg
Sekreterare och studentrepresentant i Lund
log15eku@student.lu.se


Linn Hellgren
Ansvarig för logopedstudentdagarna och studentrepresentant i Linköping
linhe238@student.liu.se


Emma Lidskog
Ansvarig för Sociala medier och studentreprestentant i Göteborg
emma.lidskog@hotmail.com


Sara Jansson
Slof-representant och studentrepresentant i Uppsala
sara@jolop.net


Maryan Muse Mohamed
Webbansvarig och studentrepresentant i Stockholm
maryan.muse.mohamed@stud.ki.se