Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Logopedstudentdagarna

Under en inspirerande helg samlas logopedstudenter från hela landet samt från våra grannländer. 2020 års logopedstudentdag ägde rum via Zoom den 10 oktober till följd av covid-19-pandemin.  2021 års logopedstudentdagar planeras gå av stapeln i Lund.

Dagarna innehåller föreläsningar med logopeder och andra inspirerande föreläsare inom både forskning, kliniskt arbete och nya områden och brukar också gästas av representanter från Logopdförbundets styrelse och från SRAT som bland annat berättar om arbetsmarknad och löner.