En del av SRAT

Yrkesverksam

Logopedförbundet organiserar den svenska logopedkåren och har cirka 2400 medlemmar. Vi ingår som en delförening i Sacoförbundet SRAT.

Som medlem i Logopedförbundet/SRAT kan du alltid vända dig till oss för att få svar på de frågor som dyker upp under din yrkeskarriär. Det kan gälla frågor om lön, semester, anställningsvillkor, arbetsmiljö, tolkning av lag och avtal, kompetensutveckling, specifika yrkesfrågor etc. Stöter du på problem på din arbetsplats får du stöd och förhandlingshjälp från lokala förtroendemän eller från förbundets förhandlare.

Genom ditt medlemskap i Logopedförbundet har du inkomstförsäkring och sjukinkomstförsäkring med hälsoombud i medlemskapet. Dessutom får du bland annat rabatt på kurser anordnade av Logopedförbundet, gratis seminarier genom SRAT, möjlighet att kostnadsfritt upprätta privata avtal (exempelvis samboavtal och testamente) på webben, medlemstidningarna Logopeden och Essens.

Mer information

Medlemskap
i a-kassan

När du söker medlemskap i SRAT och dess föreningar blir du INTE automatiskt ansluten till a-kassan.

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa måste du fylla i en separat ansökan. Information om medlemskap och ansökan finns på Akademikernas a-kassas webbplats.