En del av SRAT

Student

Som studerandemedlem får du det stöd du behöver i studentlivet och inför ditt kommande yrkesliv. Medlemskapet är gratis under studietiden. Logopedstudenter har sitt eget nätverk kallat Logopedförbundets studentsektion.

Logopedförbundet har cirka 300 studentmedlemmar. Som medlem i Logopedförbundet/SRAT får du bland annat medlemstidningarna Logopeden och Essens samt gratis sjukkapitalförsäkring under hela studietiden.

Studentnätverket fungerar som referensgrupp till Logopedförbundets styrelse och deltar med en studentrepresentant i styrelsearbetet.
Bli medlem direkt genom att fylla i ansökan nedan!

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se

Medlemskap
i a-kassan

När du söker medlemskap i SRAT och dess föreningar blir du INTE automatiskt ansluten till a-kassan.

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa måste du fylla i en separat ansökan. Information om medlemskap och ansökan finns på Akademikernas a-kassas webbplats.