Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Student

Som studerandemedlem får du det stöd du behöver i studentlivet och inför ditt kommande yrkesliv. Medlemskapet är gratis under studietiden. Logopedstudenter har sitt eget nätverk kallat Sloss - Svenska Logopedförbundets Studentsektion.

Svenska Logopedförbundet har cirka 300 studentmedlemmar. Som medlem i Logopedförbundet/SRAT får du bland annat medlemstidningarna Logopeden och Essens samt gratis sjukkapitalförsäkring under hela studietiden.

Studentnätverket fungerar som referensgrupp till Svenska Logopedförbundets styrelse och deltar med en studentrepresentant i styrelsearbetet.

Läs mer i vår interaktiva broschyr eller bli medlem direkt! 

En stark röst för dig som studerar till logoped

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se

Medlemskap
i a-kassan

När du söker medlemskap i SRAT och dess föreningar blir du INTE automatiskt ansluten till a-kassan.

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa måste du fylla i en separat ansökan. Information om medlemskap och ansökan finns på Akademikernas a-kassas webbplats.