Anställd inom staten

Du som är statligt anställd omfattas av kollektivavtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket.

Saco-S är en kartell bestående av 21 Sacoförbund och uppträder som en part på statlig sektor. Saco-S företräder närmare 83.000 akademiker.

Alla avtal finns att hämta på Saco-S webbplats 

Särskilt kollektivavtal

Anställningsvillkoren för lotsar regleras av det lokala avtalet LOTSARB. Alla avtal som omfattar villkoren för lots finns på Lotsförbundet webbplats (särskild inloggning, dock inte samma som på SRATs webbplats).

Partsrådet

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, Partsrådet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O samt Saco-S och Seko. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma sakfrågor som de centrala parterna fastställt i kollektivavtal. Verksamheten är indelad i olika arbetsområden.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se

Prata lön? Kolla in statistiken först