Anställd inom gym och friskvård

Kollektivavtalet för Gym- och Friskvårdsbranschen tecknas mellan SRAT och Almega Tjänsteförbunden. Det omfattar anställda vid de gym och friskvårdsanläggningar som är anslutna till Almega och där avtalet kopplats in.

En inkopplingsprocess går till så att vi får en signal från en medlem på bolaget. Vi skickar därefter en inkopplingsbegäran i SRATs namn till Almega som i sin tur sköter dialogen med bolagsledningen. Om bolaget ska vara medlemmar i Almega så måste de koppla in avtalet på begäran från SRAT.

Avtalet gäller från 1 september 2017 och löper ut 31 augusti 2020.

Löneavtalet är utformat utifrån ett individuellt samtal mellan varje medlem och dennes lönesättande chef och där innehåll och struktur ger individen möjlighet att påverka sin lön. Om du inte är nöjd med processen kan du kontakta oss och vi kan begära förhandling inom 14 dagar från samtalet.

Ansvarig förhandlare

Maria Yngvesson
08-442 4461
maria.yngvesson@srat.se

Ansvarig förhandlare

Mia Axelsson
08-442 4476
mia.axelsson@srat.se

Prata lön? Kolla in statistiken först