Akademiker i samhällsbärande professioner

Anställd i Svenska Kyrkan

Du som är anställd inom Svenska Kyrkan omfattas av de kollektivavtal som Jusek och Akademikerförbundet SSR tecknar för SRAT med flera förbund med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kontakta oss

Prata lön? Kolla in statistiken först