Anställd i Svenska Kyrkan

Du som är anställd inom Svenska Kyrkan omfattas av de kollektivavtal som Jusek och Akademikerförbundet SSR tecknar för SRAT med flera förbund med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Ansvarig förhandlare

Ann Garö
08-4424479
ann.garo@srat.se

Prata lön? Kolla in statistiken först