Akademiker i samhällsbärande professioner

Utbildningsnätverk för Skyddsombud

19 april 2023, 08:30 – 10:30

Plats: Digitalt via Zoom

Som skyddsombud är du med och bidrar till att du och dina kollegor har en bra och säker arbetsmiljö. Det kan handla om allt ifrån lokaler och anordningar till hot och arbetsmetoder, men framför allt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Många skyddsombud jobbar på små arbetsplatser och kan därför känna sig ensamma i sin roll. För att kunna stötta och inspirera varandra erbjuder nu SRAT möjligheten för dig som skyddsombud att delta i ett rikstäckande utbildningsnätverk för SRAT:s skyddsombud.  

Vill du lära dig mer om aktuella arbetsmiljöfrågor, samtidigt som du ges möjlighet att bolla idéer och tankar med fokus på arbetsmiljö tillsammans med andra skyddsombud? Då ska du delta i vårt utbildningsnätverk för skyddsombud där du ges möjlighet att utbyta erfarenheter, ställa frågor och bolla faktiska ärenden. 

Innehåll

Programmet för nätverksträffen

• Föreläsning om aktuellt ämne inom arbetsmiljöområdet

• Gruppdiskussioner utifrån faktiska ärenden på arbetsplatserna

• Genomgång och sammanfattning i storgrupp

Mål

Syftet med träffen är att du ska 

• bredda dina arbetsmiljökunskaper genom dialog och samverkan med andra skyddsombud

• bli tryggare i din roll att kunna påverka och agera när det gäller arbetsmiljö inom ditt skyddsområde

• inspireras att vara aktiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

• samverka med arbetsgivaren och driva på för en bättre arbetsmiljö

• göra SRAT synligt på arbetsplatsen när det gäller arbetsmiljöfrågor

Målgrupp och omfattning

Utbildningen genomförs digitalt via zoom. 

Utbildningen är sektorsövergripande och vänder sig till skyddsombud som vill fördjupa sig i skyddsombudsrollen tillsammans med andra skyddsombud.

Avsatt tid är 2 timmar.

Praktiskt

Välkommen med din intresseanmälan. När den blivit godkänd får du en bekräftelse på deltagande. Zoom-länken till utbildningen skickas ut två dagar innan start. 

Som utsett skyddsombud för SRAT har du rätt att delta i utbildningen med bibehållen lön enligt FML/AML. Du behöver dock meddela din chef och ansöka om tjänstledighet för fackligt uppdrag i god tid innan utbildningen.

Obs! Vid för få anmälningar kan utbildningen komma att ställas in

Frågor tas med fördel med någon av ansvariga förhandlare

Henrik Sjösten

08-442 44 88

henrik.sjosten@srat.se

Hanna Adlerteg-Melinder

08-442 44 68

hanna.adlerteg-melinder@srat.se

 


Sista anmälningsdatum: 2023-04-10

Kalender

dec
05

05 december 2023 – 06 december 2023

Styrelsemöte för SRAT:s förbundsstyrelse

dec
18

18 december 2023, 14:00 – 16:30

Dialogmöte om de uppdaterade viloreglerna

Digitalt via Zoom

feb
08

08 februari 2024, 08:30 – 17:00

Skyddsombudsutbildning - fördjupningsnivå

Digitalt via Zoom