Akademiker i samhällsbärande professioner

Utbildning i ledarskap & medarbetarskap - UGL

16 oktober 2023, 09:00 – 20 oktober 2023, 15:00

Plats: Ladvik konferens, Waxholm

SRAT erbjuder UGL-utbildning riktad till våra förtroendevalda som har eller, är på väg att få, högre uppdrag (exempelvis ordförande/vice ordförande) inom professions- eller arbetsplatsanknuten förening. UGL är en utbildning som hjälper dig att bli effektivare som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald.

Bild med koppling till kursen

UGL, som står för Utveckling av Grupp och Ledare, grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att dina egna upplevelser och erfarenheter står i fokus för ditt lärande under utbildningen.

Att vara fackligt förtroendevald ställer krav på dig som individ. Du har en annan roll än dina kollegor och detta kan kräva stor trygghet i dig själv. Under UGL kommer vi att arbeta med ökad självkännedom. Att vara förtroendevald innebär också att vara ledare. UGL ger dig verktyg till att leda.

Under UGL ställs det därför tydliga krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald.

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden

 • Individens roll i gruppen
 • Gruppens mognad och utveckling
 • Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
 • Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
 • Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

UGL hjälper dig att utveckla

 • Effektivare konflikthantering
 • Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
 • Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
 • Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
 • Effektivare hantering av stress
 • Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
 • Förmågan att kommunicera effektivare
 • Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

Utbildningsledare och certifierade UGL-handledare: Anders Berndt, SRAT och Klara Rapp, Bildning Framtid.

Praktiskt

SRAT bjuder deltagarna på utbildningsavgift, kost- och logi samt reseersättning. Dock ersätts ingen förlorad arbetsförtjänst.

Med utgångspunkt från ditt fackliga uppdrag och för att främja mångfalden på kursen kommer urval att ske efter sista ansökningsdag. Du kommer då att få besked om du fått en plats.

Välkommen med din ansökan, ange ditt/dina uppdrag i rutan för övrig information!


Sista anmälningsdatum: 2023-08-18

Anmälan är stängd.

Kalender

okt
10

10 oktober 2023, 12:30

Styrelsemöte för SRAT:s förbundsstyrelse

Digitalt

okt
16

16 oktober 2023, 09:00 – 20 oktober 2023, 15:00

Utbildning i ledarskap & medarbetarskap - UGL

Ladvik konferens, Waxholm

okt
18

18 oktober 2023, 08:30 – 19 oktober 2023, 17:00

Skyddsombudsutbildning

Digitalt via Zoom