Akademiker i samhällsbärande professioner

Svensk Optikerförenings årsmöte

29 mars 2023, 19:00 – 20:00

Plats: Digitalt via Teams

Som medlem i SRAT/Svensk Optikerförening kallas du härmed till årsmöte för 2023.

Dagordning

 1.  Mötets behörighet
 2.  Val av ordförande för mötet
 3.  Val av sekreterare för mötet
 4.  Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6.  Godkännande av dagordningen
 7.  Val av föreningsordförande
 8.  Val av fyra-sju ordinarie styrelseledamöter
 9.  Övriga val
 10.  Behandling av inkomna motioner
 11.  Behandling av frågor väckta av styrelsen
 12.  Övriga frågor
 13.  Mötets avslutande

Eventuella motioner mejlas senast 24 mars för behandling på årsmötet till Unni Rosengren unni.rosengren@gmail.com och Daniel Skogsrud daniel.skogsrud@gmail.com  

Praktiskt

När du anmält dig får du en bekräftelse på deltagande. Länken till mötet skickas ut två dagar innan start. 

Du behöver se till att du har fungerande ljud/bild för ett digitalt möte via Teams, helst innan mötets början.

Är du inte medlem i SRAT? Läs mer och bli medlem:  Läs mer och bli medlem

Det lönar sig att vara medlem i SRAT!

Välkommen!

 


Sista anmälningsdatum: 2023-03-24

Kalender

apr
18

18 april 2023, 09:00

Styrelsemöte för SRAT:s förbundsstyrelse

Digitalt

apr
19

19 april 2023, 08:30 – 10:30

Utbildningsnätverk för Skyddsombud

Digitalt via Zoom

apr
25

25 april 2023, 09:00 – 27 april 2023, 16:30

SRATs fackliga grundkurs för förtroendevalda inom regioner

Digitalt via Zoom