Akademiker i samhällsbärande professioner

Skyddsombudsutbildning

18 oktober 2023, 08:30 – 19 oktober 2023, 17:00

Plats: Digitalt via Zoom

Frågor och funderingar angående arbetsmiljöarbetet och din roll som skyddsombud? SRAT erbjuder dig nu en tvådagars-utbildning där du får ökad kunskap om arbetsmiljöarbetet och hur du som skyddsombud kan bidra aktivt på din arbetsplats.Din roll som skyddsombud är att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen och vara aktiv i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Med den här utbildningen får du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor, och blir rustad att ha en bra dialog om arbetsmiljö med medlemmar och arbetsgivare. Du får verktyg för att aktivt kunna bidra i samverkan och i arbetsmiljökommittéer.  

Din roll som skyddsombud är att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen och att vara aktiv i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Med den här utbildningen får du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor, och blir rustad att ha en bra dialog om arbetsmiljö med medlemmar och arbetsgivare.  Du får verktyg för att aktivt kunna bidra i samverkan och i arbetsmiljökommittéer.

Innehåll

Programmet för dagarna kommer att utgå från dessa områden:

• Arbetsmiljölagen
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
• Att arbeta aktivt på arbetsplatsen med arbetsmiljö (SAM)
• Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
• Rehabilitering
• Omställning
• Skyddsronder
• Tillbud och arbetsskador

Mål

När du gått utbildningen ska du

• känna till vad ditt uppdrag innebär och vilket ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljön

• kunna påverka och agera när det gäller arbetsmiljö inom ditt skyddsområde

• vara aktiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

• samverka med arbetsgivaren och driva på för en bättre arbetsmiljö

• göra SRAT synligt på arbetsplatsen när det gäller arbetsmiljöfrågor

Målgrupp och omfattning

Utbildningen genomförs digitalt via zoom under två heldagar. Utbildningen är sektorsövergripande och vänder sig till skyddsombud som vill lära sig mer om skyddsombudsrollen och de lagar och förordningar som reglerar arbetsmiljön på arbetet. 

Praktiskt

Välkommen med din intresseanmälan. När den blivit godkänd får du en bekräftelse på deltagande. Zoom-länken till utbildningen skickas ut två dagar innan start. 

Som utsett skyddsombud för SRAT har du rätt att delta i utbildningen med bibehållen lön enligt FML/AML. Du behöver dock meddela din chef och ansöka om tjänstledighet för fackligt uppdrag i god tid innan utbildningen.

Frågor tas med fördel med någon av ansvariga förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 44 88
henrik.sjosten@srat.se

Hanna Adlerteg-Melinder
08-442 44 68
hanna.adlerteg-melinder@srat.se 

Välkommen med din intresseanmälan!

 


Sista anmälningsdatum: 2023-10-11

Du måste logga in för att kunna anmäla dig.

Kalender

okt
10

10 oktober 2023, 12:30

Styrelsemöte för SRAT:s förbundsstyrelse

Digitalt

okt
16

16 oktober 2023, 09:00 – 20 oktober 2023, 15:00

Utbildning i ledarskap & medarbetarskap - UGL

Ladvik konferens, Waxholm

okt
18

18 oktober 2023, 08:30 – 19 oktober 2023, 17:00

Skyddsombudsutbildning

Digitalt via Zoom