Akademiker i samhällsbärande professioner

Skyddsombudsutbildning: Introduktion

28 mars 2023, 13:00 – 16:00

Plats: Digitalt via Zoom

Är du ny som skyddsombud och har frågor kring skyddsombudets roll och vilka rättigheter och skyldigheter som följer av uppdraget? SRAT erbjuder dig nu en introduktionsutbildning om tre timmar där vi går igenom grunderna för lagstiftningen som styr skyddsombudsuppdraget.  

Din roll som skyddsombud är att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen.  Vi vill med denna utbildning ge dig den baskunskap som behövs för att kunna börja navigera i skyddsombudsuppdraget och modet att företräda medarbetarna i arbetsmiljöfrågor. Vår grundutbildning för skyddsombud sker 18–19 oktober 2023. Detta tillfälle är således att betrakta som en introduktion till uppdraget i väntan på den längre, mer djupgående, kursen. 

Programmet för introduktionsutbildningen kommer att utgå från dessa områden:

  •  Rollen som skyddsombud
  •  Arbetsmiljölagen: kort om innehåll och begrepp
  •  Arbetsmiljöverkets föreskrifter: vad kan dessa reglera?  
  •  Systematiskt arbetsmiljöarbete: vad är det? 

Mål

När du gått utbildningen ska du

  •  Ha grundläggande kunskap om ditt uppdrag och veta var gränserna för detta går
  •  Veta hur arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön ser ut 
  •  Ha översiktlig kunskap om de vanligaste begreppen i det lokala arbetsmiljöarbetet 

Målgrupp och omfattning

Utbildningen genomförs digitalt via zoom under tre timmar. Utbildningen är sektorsövergripande och vänder sig till nya skyddsombud som vill få en kort introduktion till uppdraget. 

Praktiskt

Välkommen med din intresseanmälan. När den blivit godkänd får du en bekräftelse på deltagande. Zoom-länken till utbildningen skickas ut cirka två arbetsdagar innan start. 

Som utsett skyddsombud för SRAT har du rätt att delta i utbildningen med bibehållen lön enligt förtroendemannalagen/arbetsmiljölagen. Du behöver dock meddela din chef och ansöka om tjänstledighet för fackligt uppdrag i god tid innan utbildningen.

Utbildningen kan komma att ställas in vid för få anmälningar. 

Frågor tas med fördel med någon av ansvariga förhandlare

Henrik Sjösten

08-442 44 88

henrik.sjosten@srat.se

Hanna Adlerteg-Melinder

08-442 44 68

hanna.adlerteg-melinder@srat.se

Välkommen med din intresseanmälan!

Det lönar sig att vara medlem i SRAT!

 


Sista anmälningsdatum: 2023-03-23

Kalender

apr
18

18 april 2023, 09:00

Styrelsemöte för SRAT:s förbundsstyrelse

Digitalt

apr
19

19 april 2023, 08:30 – 10:30

Utbildningsnätverk för Skyddsombud

Digitalt via Zoom

apr
25

25 april 2023, 09:00 – 27 april 2023, 16:30

SRATs fackliga grundkurs för förtroendevalda inom regioner

Digitalt via Zoom