Akademiker i samhällsbärande professioner

Samverkan i Kommun och Region - fördjupningskurs

07 februari 2023, 13:00 – 17:00

Plats: Digitalt via Zoom

Samverkan sker i form av en ständigt pågående dialog på flera nivåer i kommuner och regioner. En väl fungerande samverkan bidrar till att göra arbetsplatsen friskare, mer framgångsrik och bättre rustad att möta utmaningar. Denna fortsättningskurs vänder sig till dig som tidigare gått facklig grundkurs, har minst ett års vana av att sitta i samverkansgrupp och vill fördjupa dina kunskaper inom sammanhanget samverkan.  

För kommuner, regioner och kommunala företag finns ett centralt samverkansavtal som förklarar vad parterna kommit överens om hur de vill att samverkan ska gå till. Det centrala samverkansavtalet har tagits fram av representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer. 

Det centrala avtalet är ett ramavtal som ska fungera som stöd för samverkan på lokal nivå. Ramavtalet ska hjälpa lokala parter att ta fram lokala samverkansavtal som fungerar för dem och deras verksamhet.

Innehåll

Programmet denna eftermiddag omfattar dessa områden

  • Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser
  • Det centrala samverkansavtalet
  • Lokala samverkansavtal
  • Din roll i samverkan
  • Caseövningar

Med en blandning av föreläsning, diskussion och grupparbete fördjupar vi oss i den fackliga rollen i samverkanssammanhang.

Mål

När du gått utbildningen har du

  • fördjupade kunskaper i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser
  • större kännedom om gällande samverkansavtal
  • fler verktyg för att kunna påverka och driva frågor i samverkan med arbetsgivare
  • ökad kännedom om vad ditt uppdrag och din roll innebär i samverkanssammanhang

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fackligt förtroendevalda som är utsedda att företräda SRAT i samverkan på arbetsplatsen och som tidigare gått facklig grundkurs.

Omfattning

Utbildningen genomförs digitalt via zoom under en eftermiddag, 4 timmar. 

Praktiskt 

Välkommen med din intresseanmälan. När den blivit godkänd får du en bekräftelse på deltagande. 

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. Du som deltagare behöver säkerställa att du kan delta via denna lösning.

Andra deltagare kan komma att se ditt namn i Zoom. Om du önskar vara anonym går det bra att ändra till ett fiktivt namn när du ansluter.

Zoom-länken till utbildningen skickas ut två dagar innan start. 

Som utsedd förtroendevald för SRAT har du rätt att delta i utbildningen med bibehållen lön enligt FML. Du behöver dock meddela din chef och ansöka om tjänstledighet för fackligt uppdrag i god tid innan utbildningen.

Observera att kursen kan komma att ställas in vid för få deltagare.

Frågor hänvisas till ansvariga förhandlare

Hanna Adlerteg-Melinder

08-442 44 68

hanna.adlerteg-melinder@srat.se

Henrik Sjösten

08-442 44 88

henrik.sjosten@srat.se

Välkommen med din intresseanmälan!

Det lönar sig att vara medlem i SRAT!

 


Sista anmälningsdatum: 2023-02-01

Du måste logga in för att kunna anmäla dig.

Kalender

dec
12

12 december 2022, 11:45 – 12:30

Lunchwebbinarium: SRAT:s arbetsmiljörapport

Digitalt via Zoom

dec
16

16 december 2022, 08:30 – 09:00

Facklig frukost: Medbestämmandelagen (MBL) – hur funkar det?

Digitalt via Zoom

feb
01

01 februari 2023, 09:00 – 02 februari 2023, 17:00

Facklig grundkurs, statlig sektor

Stockholm