Akademiker i samhällsbärande professioner

Facklig grundkurs statlig sektor

20 september 2023, 09:00 – 21 september 2023, 17:00

Denna kurs riktar sig huvudsakligen till lokala förtroendevalda för Saco-S föreningar på myndigheter där SRAT är kontaktförbund. Således välkomnar vi lokala förtroendevalda vid FRA, Haverikommissionen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Utrikesdepartementet.   Kursen kommer att hållas av förhandlare från SRAT:s kansli och syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för ditt uppdrag. Kursen sker på plats i centrala Stockholm under två heldagar och adress meddelas i bekräftelse på deltagande. 20, platser fördelas i tur och ordning varefter anmälningar kommer in.  

Innehåll

Programmet för dessa två dagar omfattar bland annat: 

 • Förtroendemannalagen 
 • Medbestämmandelagen 
 • Det centrala samverkansavtalet
 • Arbetsmiljölagen 
 • Löneavtalet RALS-T
 • Villkoravtal-T/Affärsverksavtal-T 
 • Lagen om anställningsskydd & TurA-S 
 • Caseövningar

Undervisningen sker genom en blandning av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Mål

När du gått utbildningen har du:

 • Grundläggande kunskaper för att fullgöra fackliga uppdrag
 • Större kännedom om det arbetsrättsliga regelverket
 • Fler verktyg för att kunna påverka och driva frågor lokalt på myndigheten

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fackligt förtroendevalda som är utsedda att företräda Saco-S lokalt på de myndigheter där SRAT är kontaktförbund. 

Praktiskt

Välkommen med din intresseanmälan. När den blivit godkänd får du en bekräftelse på deltagande. Utbildningen är kostnadsfri och SRAT står för eventuella kostnader för resa och övernattning. Kontakta kansli@srat.se innan du bokar något, för mer information om resor och boende.   

Som utsedd förtroendevald för lokala Saco-S har du rätt att delta i utbildningen med bibehållen lön enligt förtroendemannalagen. Du behöver dock meddela din chef och ansöka om tjänstledighet för fackligt uppdrag i god tid innan utbildningen.

Observera att kursen kan komma att ställas in vid för få deltagare.

Frågor hänvisas till ansvariga förhandlare: 

Henrik Sjösten

08-442 44 88

henrik.sjosten@srat.se

Jonatan Holm 

08-442 44 65

jonatan.holm@srat.se

 


Sista anmälningsdatum: 2023-08-31

Du måste logga in för att kunna anmäla dig.

Kalender

sep
05

05 september 2023, 12:30

Styrelsemöte för SRAT:s förbundsstyrelse

sep
20

20 september 2023, 09:00 – 21 september 2023, 17:00

Facklig grundkurs statlig sektor

okt
10

10 oktober 2023, 12:30

Styrelsemöte för SRAT:s förbundsstyrelse

Digitalt