Akademiker i samhällsbärande professioner

Digitalt informationsmöte om utvärdering av löneavtal AkademikerAlliansen

19 september 2023, 17:30 – 18:00

Plats: Digitalt via Zoom

De centrala parterna SKR, Sobona och AkademikerAlliansen utvärderar nu löneavtalet inom avtalsområdet. SRAT är medlem i AkademikerAlliansen som är part på vårt löneavtal. Du som är förtroendevald och hanterar lönefrågor inom avtalsområdet är välkommen till ett digitalt informationsmöte där SRAT:s förhandlare Henrik Sjösten och Sverker Jutvik berättar mer om utvärderingen.  

Vi kommer gå igenom hur utvärderingen kommer att genomföras och varför det är så viktigt att vi får in så många svar som möjligt, både från dig som förtroendevalda samt medlemmarna.

Utvärderingen består av tre delar

 • Djupintervjuer av arbetsgivarrepresentanter
 • Enkäter till förtroendevalda 
 • Enkäter till våra medlemmar

Målet med enkäten är att få kunskap om hur vårt löneavtal tillämpas i praktiken och ge dig som förtroendevald samt medlemmarna en chans att påverka eventuella utvecklingsbehov.

Arbetsplatser som utvärderas är:

 • Region Stockholm
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Skåne
 • Stockholmsstad
 • Göteborgsstad
 • Malmöstad
 • Södersjukhuset AB
 • Örnsköldsvik
 • Skellefteå

Informationsmötet genomförs vid två tillfällen:

19 september kl.17:30-18:00 samt 22 september kl.12:00-12:30

Praktiskt 

När du anmält dig får du en bekräftelse på deltagande. Länken till webbinariet skickas ut två dagar innan start.  

Är du inte medlem i SRAT? Läs mer och bli medlem:  Läs mer och bli medlem

Det lönar sig att vara medlem i SRAT!

 


Sista anmälningsdatum: 2023-09-16

Kalender

okt
10

10 oktober 2023, 12:30

Styrelsemöte för SRAT:s förbundsstyrelse

Digitalt

okt
16

16 oktober 2023, 09:00 – 20 oktober 2023, 15:00

Utbildning i ledarskap & medarbetarskap - UGL

Ladvik konferens, Waxholm

okt
18

18 oktober 2023, 08:30 – 19 oktober 2023, 17:00

Skyddsombudsutbildning

Digitalt via Zoom