Akademiker i samhällsbärande professioner

Utbildning LAS & omställning, region- och kommunsektorn

05 december 2022, 13:00 – 15:00

Plats: Digitalt via Zoom

I januari 2019 nåddes en politisk överenskommelse om att göra förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). På region- och kommunsektorn har parterna tecknat centralt kollektivavtal med satsningar på omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet som kompletterar ändringarna i LAS. Detta gäller från den 1 oktober 2022. Därtill har man kommit överens om ett moderniserat pensionssystem som träder i kraft 1 januari 2023. 

Christel Bridal, Hanna Adlerteg-Melinder och Henrik Sjösten från SRAT:s kansli går igenom vad som gäller på regional/kommunal sektor avseende anställningsskydd, omställning och pension. Utbildningen riktar sig till fackligt förtroendevalda inom kommuner, regioner och regionala/kommunala bolag. Som facklig företrädare har du rätt att gå utbildningen med bibehållen lön. Ansök så snart som möjligt om ledighet hos arbetsgivaren. 

Exempel på områden utbildningen kommer att beröra:

  • Förändringarna i LAS
  • Omställningsavtalet KOM-KR
  • Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser 
  • Pensionsavtalet AKAP-KR

Praktiskt 

Observera att anmälan nedan är en intresseanmälan. Du som blir antagen kommer att få en bekräftelse på deltagande i god tid innan utbildningsstart. Länken till utbildningen skickas ut två dagar innan start.

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. Du som deltagare behöver säkerställa att du kan delta via denna lösning.

Andra deltagare kan komma att se ditt namn i Zoom. Om du önskar vara anonym går det bra att ändra till ett fiktivt namn när du ansluter.

Den tekniska lösningen ansvarar Amanda Backlund för och kan svara på frågor kopplade till denna, amanda.backlund@srat.se 

Välkommen med din intresseanmälan!

Det lönar sig att vara medlem i SRAT!

Frågor tas med fördel med 

Henrik Sjösten

henrik.sjosten@srat.se

 


Sista anmälningsdatum: 2022-12-01

Kalender

dec
12

12 december 2022, 11:45 – 12:30

Lunchwebbinarium: SRAT:s arbetsmiljörapport

Digitalt via Zoom

dec
16

16 december 2022, 08:30 – 09:00

Facklig frukost: Medbestämmandelagen (MBL) – hur funkar det?

Digitalt via Zoom

feb
01

01 februari 2023, 09:00 – 02 februari 2023, 17:00

Facklig grundkurs, statlig sektor

Stockholm