Akademiker i samhällsbärande professioner

Gilla jobbet - Luleå

13 oktober 2022, 08:00 – 08:00

Plats: Kulturens Hus, Skeppsbrogatan 17

Alla vinner på ett bra arbetsmiljöarbete – båda arbetsgivare och arbetstagare! Därför finns Gilla Jobbet, en unik satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Fack och arbetsgivare står bakom Gilla Jobbet. Sammanlagt är vi fler än 100 organisationer. 2022 firar Gilla Jobbet 10 år!

Idéer, insikter och inspration

Ur innehållet

  • Arbetsglädjen och det goda samarbetet
  • Kris och mental belastning
  • Friskfaktorer och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Hur man kan få ned antalet olyckor med en positiv rapporteringskultur
  • Det fortsatta arbetet med sexuella trakasserier
  • Arbetsförmåga och arbetsanpassning.

Våra aktiviteter är kostnadsfria.

Kalender

sep
05

05 september 2023, 12:30

Styrelsemöte för SRAT:s förbundsstyrelse

sep
20

20 september 2023, 09:00 – 21 september 2023, 17:00

Facklig grundkurs statlig sektor

okt
10

10 oktober 2023, 12:30

Styrelsemöte för SRAT:s förbundsstyrelse

Digitalt