Akademiker i samhällsbärande professioner

Förhandling och samverkan. Hur gör man?

14 mars 2022, 09:00 – 10:30

Plats: Digitalt via Zoom

Du som är förtroendevald inom SRAT kan nu anmäla dig till en kurs i förhandlingsteknik.

Bild med koppling till kursen

Förhandling handlar i grund och botten om hur vi människor fungerar och fattar våra beslut. Det är därför tillämpbart i de flesta kommunikativa sammanhang. Psykologi, påverkan, marknadsföring, retorik, och konflikthantering är några av förhandlingsteknikens centrala delar. Så oavsett om det handlar om facklig förhandling, affärsförhandling eller att sälja bilen på blocket, så kan du effektivt använda dessa färdigheter.
Du kan ha stor nytta av dessa kunskaper i din fackliga roll vid exempelvis MBL-förhandlingar, frågor gällande samverkansavtal samt dialogarbetet vid löneöversynsprocessen. Som facklig förtroendeman verkar du inom Medbestämmandelagens samt samverkansavtalens ramar i din partsrelation till arbetsgivaren.

Innehåll:

  • Förhandlingens grunder
  • Påverkanspsykologi
  • Strategier och tekniker
  • Förhandlingens faser
  • Förhandlingsretorik
  • Kroppspråk

Metoderna bygger på den senaste vetenskapen inom psykologi och beslutsfattande och har dokumenterade resultat.

Denna förhandlingskurs genomförs av Joakim Aare från Yesbridge Förhandlingsträning, i samarbete med SRAT.

För mer info, besök gärna www.yesbridge.se
När du anmält dig får du en bekräftelse på deltagande. Länken till webbinariet skickas ut två dagar innan start.

Kursen genomförs digitalt genom Zoom. Du som deltagare behöver säkerställa att du kan delta via denna lösning.

Det lönar sig att vara medlem i SRAT!


Sista anmälningsdatum: 2022-03-10

Kalender

maj
30

30 maj 2022, 08:30 – 17:00

SRATs fackliga grundkurs för förtroendevalda inom kommuner

Digitalt via Zoom

maj
31

31 maj 2022, 12:30

Förbundsstyrelsen

SRATs kansli, Stockholm

jun
01

01 juni 2022

PTKs introduktionskurs i pension och försäkring

Stockholm