Akademiker i samhällsbärande professioner

Facklig frukost: Medbestämmandelagen (MBL) – hur funkar det?

16 december 2022, 08:30 – 09:00

Plats: Digitalt via Zoom

Medbestämmandelagen (MBL) är viktig i det lokala fackliga arbetet. MBL reglerar bland annat medarbetarinflytandet på arbetsplatsen, genom dialog mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivare. På vår fackliga frukost går Henrik Sjösten, förhandlare och biträdande förbundsjurist på SRAT, igenom grunderna i lagen. Vi tar bland annat upp rätten att förhandla, rätten till information och medbestämmanderätten enligt kollektivavtal, det vill säga det som benämns som ”samverkan”.

Medbestämmandelagen har reglerat förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare sedan mitten av 1970-talet. SRAT vill ge dig som är intresserad en mycket kort överblick över de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna i MBL. 

Vilka möjligheter har jag som fackligt förtroendevald att inhämta information och vara delaktig i större beslut på min arbetsplats? Vad innebär egentligen förhandlingsrätten i MBL? Vad händer om min arbetsgivare bryter mot MBL?

Om du har andra frågor på området som du vill vara säker på att vi ska hinna besvara under frukosten, mejla till patricia.widergren@srat.se

Praktiskt 

När du anmält dig får du en bekräftelse på deltagande. Länken till webbinariet skickas ut två dagar innan start. 

Webbinariet kommer att spelas in och kan ses efter inloggning på SRAT Play SRAT Play. Om du önskar vara anonym går det bra att ändra till ett fiktivt namn när du ansluter.

OBS! Frukostar ligger kvar utan begränsning. 

Är du inte medlem i SRAT? Läs mer och bli medlem:  Läs mer och bli medlem

Det lönar sig att vara medlem i SRAT!

 


Sista anmälningsdatum: 2022-12-14

Du måste logga in för att kunna anmäla dig.

Kalender

dec
12

12 december 2022, 11:45 – 12:30

Lunchwebbinarium: SRAT:s arbetsmiljörapport

Digitalt via Zoom

dec
16

16 december 2022, 08:30 – 09:00

Facklig frukost: Medbestämmandelagen (MBL) – hur funkar det?

Digitalt via Zoom

feb
01

01 februari 2023, 09:00 – 02 februari 2023, 17:00

Facklig grundkurs, statlig sektor

Stockholm