Akademiker i samhällsbärande professioner

Förbundsmöte

28 maj 2021

Plats: Digitalt

SRATs högsta beslutande organ beslutar om förbundets verksamhet för nästkommande tre år.

Motion lämnas av våra föreningar. Sista dag för inlämning är den 15 mars 2021 till kansli@srat.se.

Kalender

maj
20

20 maj 2021, 14:00 – 15:15

KPA bjuder in till tvärfackligt informationsmöte om tjänstepension, Örebro

Digitalt i Teams

maj
27

27 maj 2021

Förbundsstyrelse

Digitalt eller förbundsmötets lokal

maj
28

28 maj 2021

Förbundsmöte

Digitalt