Akademiker i samhällsbärande professioner

Facklig grundkurs

27 januari 2021 – 28 januari 2021

Plats: Digitalt via Zoom

Facklig grundkus för dig som är förtroendevald inom statlig sektor.

Innehåll

  • Rollen som facklig förtroendeman
  • Partsrollerna
  • Förtroendemannalagen
  • Samverkan och medbestämmandelagen
  • Arbetsmiljö och diskriminering
  • Lagen om anställningsskydd och TurA-S
  • Villkorsavtal-T och Affärsverksavtal-T 
  • RALS-T
  • Diskussioner, övningar och problemställningar kommer att varvas med programpunkter under dagarna.

Kontaktperson är Henrik Sjösten, henrik.sjosten@srat.se

Inbjudan skickas till till Saco-S-föreningen på de myndigheter SRAT är kontaktförbund. Anmälan sker därefter via Saco-S-föreningen.

Kalender

mar
08

08 mars 2021, 14:00 – 15:15

KPA bjuder in till tvärfackligt informationsmöte om tjänstepension, Uppsala

Digitalt i Teams

mar
16

16 mars 2021, 14:00 – 15:15

KPA bjuder in till tvärfackligt informationsmöte om tjänstepension, Luleå

Digitalt i Teams

mar
17

17 mars 2021, 18:00 – 19:00

Retorik när du talar med chefen, kollegan eller på ett digitalt möte

Digitalt via Zoom