Akademiker i samhällsbärande professioner

Audionomernas Temadag 2021 - Tema fortbildning

03 mars 2021, 08:30 – 15:30

Plats: Digitalt via Teams

Dagen kommer att kretsa kring audionomens yrkesroll, hur den kan stärkas med vidareutbildning och också yrkets framtid samt vilka möjliga specialiseringar inom audionomyrket som kan tänkas vara aktuella.

Bild med koppling till kursen

Preliminärt program

08:30-09:00
Välkommen

09:00-09:45 
Nära vård
Representant från Sveriges kommuner och regioner

09:50-10:30 
Utbildning på avancerad nivå 
Sarah Granberg, Örebro universitet

11:00-11:45 
Årsmöte Läs mer här

12:00-13:00 
Lunch

13:00-13:45 
HRFs syn på kompetensutveckling hos audionomer
Monica Lövström, Hörselskadades riksförbund

14:00-15:00 
Behov av vidareutbildning med fokus på preventiv audiologi
Anders Jönsson, Lund universitet

Ca 15.30
Avslutning

Det kommer finnas möjlighet till bensträckare och kaffepaus under dagen.

Kostnadsfritt för alla medlemmar! Vill du ta med dig en kollega som inte är medlem, skriver du personens namn och e-postadress i fältet ”Övrig information”. Personen kommer att bli kontaktad i rekryterande syfte.

När du anmält dig får du en bekräftelse på deltagande. Länken till temadagen skickas ut två dagar innan start.

Praktiskt kring mötet och tekniken
Du behöver se till att du har fungerande ljud/bild för ett teams-möte, helst innan mötets början. Under mötet behöver du se till att din mikrofon och kamera är avstängd till dess att det blir dags för frågor. Detta är för att förenkla presentationen för föreläsarna och bidra till en trevligt genomförd digital temadag. 

Nominera till audionompriset
Vi vill påminna om att nominera en kollega till Audionompriset som kommer tillkännagivas på vårt årsmöte i anslutning till temadagen.
Medlemmar kan nominera kandidater till priset och styrelsen utser därefter en vinnare. Priset ska delas ut till den person, grupp eller organisation som under verksamhetsåret arbetat för att främja audionomernas intressen och att det arbetet lett till framgång för hela audionomgruppen eller på en enskild arbetsplats.

Skicka in din nominering med namn på den man vill föreslå, motivering och eget namn samt kontaktuppgifter. 

Nominering för 2020/2021 års pris ska vara inkommen senast den 20 februari 2021 till styrelsen@audionomerna.nu

Välkommen med din anmälan!


Sista anmälningsdatum: 2021-02-26

Anmälan är stängd.

Kalender

mar
08

08 mars 2021, 14:00 – 15:15

KPA bjuder in till tvärfackligt informationsmöte om tjänstepension, Uppsala

Digitalt i Teams

mar
16

16 mars 2021, 14:00 – 15:15

KPA bjuder in till tvärfackligt informationsmöte om tjänstepension, Luleå

Digitalt i Teams

mar
17

17 mars 2021, 18:00 – 19:00

Retorik när du talar med chefen, kollegan eller på ett digitalt möte

Digitalt via Zoom