Akademiker i samhällsbärande professioner

Arbetslöshetens dag

15 maj 2021

Plats: Sociala medier

Det senaste året har varit en tuff prövning för vårt samhälle. Arbetsmarknaden har varit instabil och osäkerheten stor. Många av våra medlemmar har berörts av extra insatta stöd som till exempel korttidsstöd och omställningsstöd, och många har blivit arbetslösa och behövt den ekonomiska trygghet som a-kassan kan ge. Under coronapandemin har också arbetslöshetsförsäkringens roll som trygghetsskapare och som stabilisator på svensk arbetsmarknad förtydligats.

Akademikernas a-kassa kommer att uppmärksamma dagen genom att lägga upp inspelade intervjuer med Göran Arrius, Saco, Anders Forslund, IFAU och Pia Högset, Tillväxtverket, på arbetsloshetensdag.se, a-kassans webbplats och i sociala medier.

Årets fokus blir på vilken betydelse a-kassan haft under coronakrisen, hur arbetsförmedlingen klarat jobbet och vilka grupper som drabbats hårdast, samt vad korttidsstödet har betytt och hur det har fungerat. Årets arbetslöshetsrapport kommer också att presenteras.

Kalender

maj
20

20 maj 2021, 14:00 – 15:15

KPA bjuder in till tvärfackligt informationsmöte om tjänstepension, Örebro

Digitalt i Teams

maj
27

27 maj 2021

Förbundsstyrelse

Digitalt eller förbundsmötets lokal

maj
28

28 maj 2021

Förbundsmöte

Digitalt