Akademiker i samhällsbärande professioner

INSTÄLLT! Vill du vara med i ett chefsnätverk?

09 mars 2020, 17:00 – 19:00

Plats: Clarion hotel Gillet, Dragarbrunsgatan 23, Uppsala

Nu startar vi upp chefsnätverk i Uppsala. Avsikten med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen. Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande byten av idéer och erfarenheter.

Chefsnätverket är exklusivt för dig som chefsmedlem och ingår i ditt medlemskap.


Foto: Emmelie Hedenström

Under uppstarten diskuterar vi nätverkets former och ramar:

  • När och var nätverket ska träffas 
  • Ämne för första träffen
  • Vem som vill vara samordnare för nätverkets första träff
  • Hur ska nätverket fungera – konfidentialitet etc

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska leva vidare är att deltagarna känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna.

Inbjudan skickas via e-post till de som har meddelat SRAT att de är chef. Du kan själv registrera på Min sida på www.srat.se om du är chef eller inte under rubriken "Huvudanställning". 

Vi vill ha din anmälan senast den 26 februari.

Frågor

Kontakta Sophie Silverryd, sophie.silverryd@srat.se, 08-4424474.

Arrangörer är SRAT, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer.

Kalender

sep
28

28 september 2020, 14:00 – 15:15

KPA bjuder in fackliga företrädare till informationsträff om tjänstepension, Sundsvall

Sundsvall- digitalt

sep
30

30 september 2020, 14:00 – 15:15

KPA bjuder in fackliga företrädare till informationsträff om tjänstepension, Lund

Lund - digitalt

okt
02

02 oktober 2020, 08:00 – 09:00

Sacosoffan: Är hemma det nya kontoret?

Filmsläpp på saco.se/play