Akademiker i samhällsbärande professioner

UGL - Utbildning i ledarskap & medarbetarskap

13 maj 2019, 09:00 – 17 maj 2019, 15:00

Plats: Ladvik konferens, Vaxholm

SRAT erbjuder UGL-utbildning riktad till våra förtroendevalda som har eller, är på väg att få, högre uppdrag (exempelvis ordförande/vice ordförande) inom professions- eller arbetsplatsanknuten förening. UGL är en utbildning som hjälper dig att bli effektivare som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald.

UGL är en förkortning av Utveckling av Grupp och Ledare. UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att dina egna upplevelser och erfarenheter står i fokus för ditt lärande under utbildningen.

Att vara fackligt förtroendevald ställer krav på dig som individ. Du har en annan roll än dina kollegor och detta kan kräva större trygghet i dig. Under UGL kommer vi att arbeta med ökad självkännedom. Att vara förtroendevald innebär också att vara ledare. UGL ger dig verktyg till att leda.

Under UGL ställs det därför tydliga krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald.

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden:

 • Individens roll i gruppen
 • Gruppens mognad och utveckling
 • Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
 • Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
 • Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

UGL hjälper dig att utveckla:

 • Effektivare konflikthantering
 • Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
 • Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
 • Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
 • Effektivare hantering av stress
 • Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
 • Förmågan att kommunicera effektivare
 • Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

Utbildningsledare och certifierade UGL-handledare är: Klara Rapp och Erik Palmqvist.

SRAT bjuder deltagarna på utbildningsavgift, kost- och logi samt reseersättning.

Kommande utbildningstillfälle:

Intresseanmälan

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Vi förbehåller oss rätten att välja ut vilka som går utbildningen för att främja mångfalden i gruppen.

Kalender

okt
02

02 oktober 2020, 08:00 – 09:00

Sacosoffan: Är hemma det nya kontoret?

Filmsläpp på saco.se/play

okt
03

03 oktober 2020, 08:30 – 17:00

LKR bjuder in till årsmöte och föreläsning

Digitalt eller på plats på Företagarna. Rådmansgatan 40, Stockholm

okt
05

05 oktober 2020, 14:00 – 15:15

KPA bjuder in fackliga företrädare till informationsträff om tjänstepension, Linköping

Linköping - digitalt