Årsmöte i SRAT-A

21 mars 2019, 17:00 – 18:30

Plats: SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

Medlemmar i SRATs allmänna sektion, SRAT-A kallas till årsmöte.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. SRAT-A verksamhetsberättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av sektionsordförande
10. Val av tre (3) ledamöter
11. Val av Valberedning
12. Övriga val
13. Behandling av inkomna motioner
14. Behandling av frågor väckta av styrelsen
15. Avslutning

Anmälan sker till Mattias Torell, mattias.torell@srat.se

SRAT ersätter inte resor till och från Stockholm. 

Kalender

mar
27

27 mars 2019, 00:00 – 28 mars 2019, 00:00

Hälsovetardagarna 2019

Örebro Universitet

mar
28

28 mars 2019, 17:00 – 19:00

Vill du vara med i ett chefsnätverk?

Centralhuset konferens, Göteborgs Centralstation, lokal Cityrälsen

apr
01

01 april 2019, 14:00 – 07 mars 2019, 16:00

Eftermiddagsfika om tjänstepension (k/l) i Visby

Strand Hotel Visby, Best Western Strand Hotel Visby