Årsmöte i SRAT-A

21 mars 2019, 17:00 – 18:30

Plats: SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

Medlemmar i SRATs allmänna sektion, SRAT-A kallas till årsmöte.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. SRAT-A verksamhetsberättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av sektionsordförande
10. Val av tre (3) ledamöter
11. Val av Valberedning
12. Övriga val
13. Behandling av inkomna motioner
14. Behandling av frågor väckta av styrelsen
15. Avslutning

Anmälan sker till Mattias Torell, mattias.torell@srat.se

SRAT ersätter inte resor till och från Stockholm. 

Kalender

maj
28

28 maj 2019, 11:30

Förbundsstyrelsen

SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

jul
31

31 juli 2019 – 03 augusti 2019

Stockholm pride 2019

Pride Park, Östermalms IP, Södra Fiskartorpsvägen 2, Stockholm

sep
10

10 september 2019, 11:30

Förbundsstyrelsen

SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm