UGL - Utbildning i ledarskap & medarbetarskap

16 april 2018, 09:00 – 20 april 2018, 15:00

Plats: Ladvik konferens, Vaxholm

SRAT erbjuder UGL-utbildning riktad till våra förtroendevalda som är ordförande respektive vice ordförande. UGL är en utbildning som hjälper dig att bli effektivare som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald.

UGL är en förkortning av Utveckling av Grupp och Ledare. UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att dina egna upplevelser och erfarenheter står i fokus för ditt lärande under utbildningen.

Att vara fackligt förtroendevald ställer krav på dig som individ. Du har en annan roll än dina kollegor och detta kan kräva större trygghet i dig. Under UGL kommer vi att arbeta med ökad självkännedom. Att vara förtroendevald innebär också att vara ledare. UGL ger dig verktyg till att leda.

Under UGL ställs det därför tydliga krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald.

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden:

 • Individens roll i gruppen
 • Gruppens mognad och utveckling
 • Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
 • Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
 • Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

UGL hjälper dig att utveckla:

 • Effektivare konflikthantering
 • Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
 • Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
 • Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
 • Effektivare hantering av stress
 • Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
 • Förmågan att kommunicera effektivare
 • Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

Utbildningsledare och certifierade UGL-handledare är: Anders Berndt och Klara Rapp.

SRAT bjuder deltagarna på utbildningsavgift, kost- och logi samt reseersättning.

Intresseanmälan

Sista ansökningsdag den 11 februari 2018.

Skicka din intresseanmälan till anders.berndt@srat.se med följande uppgifter:

 • namn
 • person-/medlemsnummer
 • arbetsgivare
 • fackliigt uppdrag
 • mobilnummer

Vi förbehåller oss rätten att välja ut vilka som går utbildningen för att främja mångfalden i gruppen.

Kalender

jan
01

01 januari 2018 – 31 december 2018

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning 2018

Interaktiv, genomförs på egna arbetsplatsen

dec
11

11 december 2018, 11:30

Förbundsstyrelsen

SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

feb
05

05 februari 2019, 11:30

Förbundsstyrelsen

SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm