Inkluderande ledarskap i praktiken – SRAT - Akademiker i samhällsbärande professioner

Inkluderande ledarskap i praktiken

16 oktober 2018, 09:00 – 09:00

Plats: Konferens Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm

I uppdraget som chef ingår det att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vad innebär det för ditt ledarskap och för din verksamhet? Hör hur andra har lyckats och hur de har hanterat fallgropar på vägen.

Välkommen till en heldag med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om hur du kan skapa en inkluderande verksamhet utifrån ett hbtq-perspektiv.

Arrangörer: Diskrimineringsombudsmannen (DO), Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Socialstyrelsen. 

Kalender

jan
01

01 januari 2018 – 31 december 2018

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning 2018

Interaktiv, genomförs på egna arbetsplatsen

sep
04

04 september 2018, 11:30

Förbundsstyrelsen

SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

sep
24

24 september 2018, 12:30 – 16:00

Seminarium med Akademikerkompetens i Sundsvall

Mittuniversitetet, sal N 109, Fälldinsalen, Holmgatan 10, Sundsvall