Facklig introduktionskurs för företrädare i Landstinget i Värmland

17 maj 2018, 09:30 – 16:00

Plats: Klockarådran, Operationscentrum, Karlstad (ligger bakom receptionen/cafét i Klarälvsentren Centralsjukhuset)

Kursen vänder sig till dig som är facklig förtroendeman för SRAT inom Landstinget i Värmlands och är anmäld som detta hos arbetsgivaren. Avsikten med dagen är att ge en grund till er som SRATs lokala fackliga företrädare i de arbetsrättsliga regelverk som gäller i er verksamhet - en grund för att verka inom era fackliga uppdrag.

Program

09.30
Samling och fika

10.00
Introduktion och presentation

10.15
Den fackliga rollen och uppdraget utifrån lagar och avtal

11.00
Medbestämmandelagen + Arbetsmiljölagen = Samverkan

12.00 Lunch

12.45
HÖK-T
- AB
- lönerevision

14.30 Fika

14.45
Forts. HÖK-T….

16.00
Avslutning

Anmälan

Att man är anmäld som facklig förtroendevald enligt Förtroendemannalagen är en förutsättning för att kunna vara ledig och delta i kursen med lön från arbetsgivaren.

Ni anmäler ert deltagande i kursen till lena.busck@srat.se senast måndag 14 maj 2018.

I anmälan uppger du: namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats samt behov av anpassad kost.

Kalender

jan
22

22 januari 2019, 16:00

Information om pensionsval, Linköping

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Framtiden (f.d. Kommuntryck), Djurgårdsgatan 2, Linköping

feb
05

05 februari 2019, 11:30

Förbundsstyrelsen

SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

feb
11

11 februari 2019, 09:00 – 15 februari 2019, 15:00

UGL - Utbildning i ledarskap & medarbetarskap

Ladvik konferens, Vaxholm