Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq - framgångsfaktorer och fallgropar

16 oktober 2018, 09:00 – 16:00

Plats: Konferens Norra Latin, Stockholm

I uppdraget som chef ingår det att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vad innebär det för ditt ledarskap och för din verksamhet? Hör hur andra har lyckats och hur de har hanterat fallgropar på vägen.

Myndighetenför ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Folkhälsomyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Socialstyrelsen och Kulturrådet anordnar en heldag heldag med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om hur du kan skapa en inkluderande verksamhet utifrån ett hbtq-perspektiv.

Kalender

jan
01

01 januari 2018 – 31 december 2018

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning 2018

Interaktiv, genomförs på egna arbetsplatsen

dec
11

11 december 2018, 11:30

Förbundsstyrelsen

SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

feb
05

05 februari 2019, 11:30

Förbundsstyrelsen

SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm