HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-09

WHOs senaste rapport om fysisk inaktivitet

En ny rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att bristen på fysisk aktivitet i Sverige kostar samhället 1,3 miljarder kronor årligen. Rapporten är tydlig, vi måste göra mer för att inspirera till fysisk aktivitet och gärna från ung ålder.

Svenskarna är överlag rätt duktiga på att motionera men är samtidigt de mest stillasittande landet i EU enligt Europabarametorn. Studier visar att vi 70% av vår vakna tid är stillasittande, vilket är en stor riskfaktor för både den psykisk och fysisk ohälsan.

Dagens stillasittande livsstil där vi exempelvis sitter ned på vägen till jobbet, sitter ner när vi arbetar, sitter ner när vi ta rast och dessutom sitter ner större delen av vår  fritiden är ett hot mot vår folkhälsa. Enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) kostar bristen på fysisk aktivitet Sverige 1,3 miljarder kronor årligen, i form av sjukdomar och vårdkostnader som vi hade kunnat förhindra om vi rörde på oss mer. 

Att främja fysisk aktivitet på arbetsplatsen är en god investering, inte bara för individen eller verksamheten i sig, utan även för samhället. Forskning visar tydligt att personer som är fysiskt aktiva sover bättre, mår bättre, presterar bättre och har högre frisknärvaro. Det är win win både för individen, organisationen och samhället i sig. 

Som styrelsemedlem i Hälsoakademikerna är vi noga med att leva som vi lär. Vi jobbar kontinuerligt med rörelsepauser var 45 minut under våra möten, vi försöker komma ut och ta en promenad och få lite frisk luft på lunchen och vi utmanar varandra ständigt att gå de 5 våningarna upp i trappen istället för att ta hissen. Börjar en så hänger oftast alla på oavsett packningen de bär på.

  • Vad kan ni göra redan idag för att främja den fysiska aktiviteten på din arbetsplats? 

Vill du också ta del av smarta tips på rörelsepauser. Missa då inte följa oss på våra sociala medier @halsoakademikerna. 

Senaste nyheter

07 juni 2023, 08:07

Ordförande har ordet!

Sommaren är här och med den en säkerligen efterlängtad ledighet för er yrkesverksamma medlemmar....

06 juni 2023, 14:39

Kraftsamling kring Psykisk hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. SKR...

06 juni 2023, 14:09

Vill du hjälpa föreningen arrangera en temakonferens i mars 2024?

Sedan många år har HälsoAkademikerna arrangerat årligen återkommande konferenser för medlemmar oc...