HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-10-10

Utbildning för studie- och yrkesvägledare

I början av oktober medverkade HälsoAkademikerna i en utbildning för studie- och yrkesvägledare på gymnasienivå. Syftet med deltagandet var att sprida kunskap om utbildningarna och arbetsmarknaden för hälsovetare.

Den 7 oktober var HälsoAkademikerna inbjudna att medverka i en digital utbildning som arrangerades av Sveriges akademikers centralorganisation Saco. Utbildningen riktade sig till studie- och yrkesvägledare på gymnasienivå för att göra dem bättre rustade inför elevernas val till högskola och universitet. HälsoAkademikernas medverkan skedde i utbildningssyfte för att sprida vår expertkunskap inom områdena idrott, hälsa och folkhälsa. Föreläsningen innehöll information och redogörelse för de tre olika områdena, vilka jobb som går att söka efter examen och hur arbetsmarknaden ser ut för respektive område.

Några av de frågor som dök upp från flera studie- och yrkesvägledare var hur möjligheterna till jobb ser ut efter respektive utbildning och vilket område som det är enklast att få jobb inom. Tack vare HälsoAkademikernas kunskap och insikt i arbetsmarknaden har studie- och yrkesvägledarna nu en god kunskapsgrund att stå på när de ska hjälpa och vägleda gymnasieelever som är intresserade av att arbeta inom området hälsa.

Utöver att medverka i utbildningar för studie- och yrkesvägledare brukar HälsoAkademikerna årligen delta i Sacos studentmässa för gymnasieelever. Syftet med vår medverkan är att sprida kunskap om utbildningar och arbetsmarknad så att eleverna får goda förutsättningar att välja rätt utbildning utifrån sina individuella mål och intressen.   

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet