HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2023-04-03

Sveriges barn och unga ska må bättre

Att arbeta med att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn i vårt land är viktiga nyckelfaktorer för att minska ojämlikheten i hälsan i landet. HälsoAkademikerna kommer djupdyka i detta ämnen och ta upp olika nyckelfaktorer i våra nyhetsbrev under våren so stay tuned.

I februari har HälsoAkademikernas styrelse tagit del av Generations PEPs utbildning ”Sverige ska må bättre” – en utbildning om barns och ungas hälsa för att öka kunskapen om sambandet mellan hälsa kopplat till fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar. 

En givande utbildning med fokus på att ge grundläggande kunskaper, information om rekommendationer samt vad du som vuxen kan göra för att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn och på så vis främja en god och jämlik hälsa.  

 

Alla barn har rätt till en god hälsa något som är en lagstadgad rättighet enligt barnkonvetationen. Men i dagsläget ger inte samhället jämlika förutsättningar, något som kopplats till familjens socioekonomiska situation. Att minska ojämlikheten är ett komplext problem som kräver gemensamma och långsiktiga insatser.

 

Under utbildningens gång fick vi bland annat lära oss mer om:

  • Sambandet mellan fysisk aktivitet respektive hälsosam mat och barns och ungas hälsa

  • Hur skärmtid påverkar den fysiska aktiviteten 

  • Hur stor betydelse skolmaten och matsalsmiljön har för barns matvanor

  • Hur vanor och beteender grundläggs tidigt i livet och vilken effekt det får längre upp i åren

  • Hur vi som vuxna kan bidra för att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn och på så vis bidra till en god och jämlik hälsa

 

Utbildningen innefattade även korta rörelsepauser och goda tips att med sig för ökad rörelse i vardagen.

  

Om ni också vill ta del av Genarations PEPs utbildningen så är det en kostnadsfri webbutbildning som vem som helst kan gå och tar ca 1 h. 

Utbildningen riktar sig till dig som är vuxen och som arbetar med barn, är förälder men också till dig som vill lära dig mer om hälsosamma vanor, eller vill göra skillnad och skapa beteendeförändringar kopplat till barn och ungas hälsa.

 

Ni hittar länken till utbildningen här https://generationpep.se/sv/webbutbildning/

 

Senaste nyheter

29 september 2023, 11:43

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andr...

27 september 2023, 13:14

Tillbaka i skolbänken?

Hösten är här och för många betyder det att skolan startat igen efter sommaruppehåll. Oavsett var...

27 september 2023, 11:52

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien...