HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-04-04

Styrelsens första planeringsdag

Dagen efter föreningstämman den 8 mars 2022 sammanträde den tillsatta styrelsen i ett första möte för att planera framtida möten och inriktningar på styrelsens arbete.

Ordförande Andreas Lövdahl mötte den 9 mars en ny sammansättning av styrelsemedlemmar som spred mycket glädje, kunskap och information om sig själva. Medlemmarna skapade snabbt starka band och nyfikenhet att arbeta tillsammans i olika projekt med olika inriktningar utifrån de enskildas intressen och kunskaper. Det var en lyhörd skara som tog del av Andreas presentation av HälsoAkademikerna och SRATs information om organisationen och deras idéprogram presenterad av Evalinn Wilke. Under förmiddagen avhandlas mycket formalia kring om hur arbetet ska bedrivas rörande exempelvis verksamhetsplaner, ekonomi och stadgar.

Den gemensamma lunchen mynnande ut i ett fortsatt aktivt deltagande gällande kommande möten och utbildningstillfällen för de nya invalda ledamöterna. Vidare ventilerades hur hemsidan kan utvecklas, hur vi ska attrahera nya medlemmar och hur de gamla ska stanna kvar. Vi resonerade också kring frågor som berör de aktiva arbetet med kompetensprofiler, hälsovetare inom skolan och idrottsvetares roll i arbetslivet. En generell uppfattning är att det är problematiskt att få arbete inom HälsoAkademikernas professioner. Styrelsen kommer aktivt resonera vidare hur vi ska motverka denna problematik. Som avrundning på dagen informerades styrelsen om uppropet i vården som har signerats av samtliga professioner inom SRAT. Men också hur vi aktivt ska kunna nå ut med våra budskap genom opinionsbildning.

Styrelsens medlemmar visade aktivt intresse för olika arbetsområden inom vård/hälsa, skola och idrott samt arbetslivet generellt. Hur ramarna kommer se ut för respektive projekt kommer förmedlas senare och vem/vilka som har valt ett specifikt område kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Senaste nyheter

11 oktober 2022, 21:00

Change the game – aktivitetsdagen 2022

Change the game avslutas varje år med en stor aktivitetsdag där barn får prova på rörelse och...

11 oktober 2022, 20:54

Change the game konferens

Som tidigare styrelsemedlem i HälsoAkademikerna och trogen besökare i Umeå sedan starten så kände...

11 oktober 2022, 20:41

Change the game och intervju med verksamhetsledaren Tom Englén

Change the game i Umeå startades 2014 med syfte att främja fysisk aktivitet i Umeå med omnejd....