HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-09

SRAT-dagarna 21-22 oktober

Hälsoakademikerna var representerade under SRAT-dagarna som gick av stapeln 21-22 oktober i Stockholm.

Fredag eftermiddagen började med välkomnande av samtliga föreningar hos SRAT, med tal av SRAT:s ordförande Magnus. Vidare på fredags eftermiddagen föreläste Irene Wennemo som är generaldirektör på medlingsinstitutet, en intressant föreläsning om Lönebildning och inflation. Kvällen fortsatte med lite mingel och middag där kontakter knöts och intressanta diskussioner uppstod. 

Lördagens aktiviteter bestod av grupparbete med SRAT:s idéprogram med utifrån fyra perspektiv: Målgruppen unga, påverkan, medlemsaktiviteter och rekrytering. Arbetet skedde i grupper blandade med representanter från alla olika föreningar. Varje delaktivitet under grupparbetet avslutades med en kort presentation från varje grupp. Dagen avslutades med gemensam sammanfattning och presentationer med utgångspunkterna: Vad tar vi med oss hem? samt Hur Jobbar vi framåt? 

Två mycket givande dagar tillsammans med de andra SRAT föreningarna och kansliet.  

Senaste nyheter

29 september 2023, 11:43

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andr...

27 september 2023, 13:14

Tillbaka i skolbänken?

Hösten är här och för många betyder det att skolan startat igen efter sommaruppehåll. Oavsett var...

27 september 2023, 11:52

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien...