HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-06-13

Saco Studenttråds Kongress 2022

En fantastik och lärorik upplevelse. Det var väldigt kul att se att så många lade till yrkanden till de originella motionerna/propositionerna och debatterade starkt för att få de bifallna. Det var inspirerande att se så många duktiga talare, säger HälsoAkademikernas styrelseledamot Philip Gallardo.

Lördagen den 14 maj anordnades Saco studentråds kongress fysisk igen efter några intensiva år med pandemin och andra stora världshändelser. 

Kongress inleddes med en invigning, där Göran Arrius, Styrelseordförande i Saco, och Anna Ekström, Utbildningsminister,  hade några föredrag. Göran diskuterade i korta drag värdet av att utbilda sig, den yttrandefriheten och demokratin som har blivit hotad på den senaste tiden. Ett konkret exempel som lyftes fram var kriget som sker i Ukraina i dagsläget och hur det påverkar säkerhetspolitiken i både Sverige och EU. Anna diskuterade hur vi kan skapa bättre omständigheter för att leda klimatomställningen i Sverige. En stor del av att förbättra klimatarbetet var att öka möjligheterna för utbildning, särskilt i senare åldrar, genom mer utbildningsplatser. 

-Det behövs fler personal med olika kompetenser inom gröna jobb, för att uppnå en hållbar framtid, påpekade Anna Ekström

I plenum vid Saco kongressen var det 16 olika förbund närvarande, där både Josefin Öhr från Logopedförbundet och Philip Gallardo från HälsoAkademikerna representerade SRAT, tillsammans med Amanda Backlund som funktionär. Detta år hade SRAT själv inga motioner till kongressen, men istället  hjälpte representanterna förbunden med att skapa alternativa yrkanden i påverkanstorget. Det var bra dialoger mellan förbunden och flera ombud hade goda retoriska färdigheter. Ibland var det därför svårt att ta ställning till motionerna och propositionerna, men genom bra diskussioner, lyssna hur andra resonerar och läsa tillkommande yrkanden, kom vi långt.

Fikapauserna och lunchen var utmärkta tillfällen att lära känna ombuden från de andra förbunden. Efter påverkanstorget, hade vi senare vid eftermiddagen kongresshandlingarna. De motioner som främst debatterades om berörde arvodering för studenter i Saco Studentråd. Här slutade med att ett yttrande, om att undersöka möjligheten till att införa arvodering för förtroendeuppdrag inom Saco studentråd, blev bifallen. Vidare sagt, var även kongressmiddagen och kvällsdansen utmärkta tillfälle att lära känna ombuden från de andra förbunden.

Dagen efter, söndagen den 15 maj inleds morgondagen med frukost, för att sedan fortsätta med kongressförhandlingarna. Denna dag, var istället mest debatterade motionen angående möjligheten att kunna ha distansundervisning i lärosäten. Det slutande med att styrelsens förslag om att avslå motionen bifölls, med skälet att tid för förankring med federationens studentsektioner behövs först. 

Därefter var det dags att rösta på valberedningens förslag på medlemmar i styrelsen för Saco studenttråd 2022-2023. Efter nominering blev Albert Ohlin, från som satt i styrelsen, ny ordförande och Adam Kedert, från Lärarnas riksförbund, ny vice ordförande, tillsammans med 7 nya ledamot och 2 suppleanter. Likväl bifölls 4 nya medlemmar för Saco studentråds valberedning 2022-2023. Dagen avslutades med ett gruppfoto, en god lunch och några härliga konversationer med ombuden på matbordet samt på bussresan hem. 

Det var jätte härligt att få träffa flera nya personer och ha flera goda samtal. Det är faktisk kul att se när någon verkligen brinner för att försöka göra någonting bättre.

Senaste nyheter

01 december 2023, 10:35

Temakonferensen för studenter

20 mars 2024 Plats: Karlstads universitet.  Den 20 mars 2024 går Hälsoakademikernas temakonferens...

24 november 2023, 10:36

Tredje föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Johan Högman

24 november 2023, 10:07

Andra föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Frida Östberg