HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-21

Pep Forum: Minimix

Mohammad Ali och Abdikarim Said från Minimix delger sina erfarenheter av att bygga broar mellan barnen i Hammarkullen och resten av samhället tack vare sin fritidsverksamhet.

Minimix är en kvällsöppen mötesplats och fritidsgård för barn i åldrarna 10-12 år i det socioekonomiskt utsatta området Hammarkullen i Göteborg. De erbjuder en plats där barn kostnadsfritt kan komma efter skolan för att umgås, hitta på aktiviteter, röra på sig, men också få hjälp med läxorna eller lära sig laga mat, baka och lära sig om tallriksmodellen. Minimix arbetar utifrån barnkonventionen och att alla barn har rätt till en meningsfull fritid, vilket också är i enlighet med Göteborgs stads fritidsplan.

Mohammad och Abdikarim berättar att ledarna på Minimix vill vara förebilder och inspiratörer för barnen och skapa nära relationer tillsammans. Ledarna fokuserar på att se, vara lyhörda och bekräfta barnen utifrån deras olika behov och att motivera barnen till att vara aktiva i skapandet av sin egna framtid. De ser även sig själva som en fabrik som producerar nya ledare för framtidens generation. Genom deras arbete vill de skapa förutsättningar för att barnen ska växa upp till trygga vuxna samhällsmedborgare, känna sig inkluderade i samhället och få en bra framtid. Deras stöttning och vägledning kan exempelvis vara det avgörande för att ett barn inte hamnar i kriminalitet senare i tonåren. 

Att bryta utanförskap och segregation är väldigt viktigt för Minimix och det märks att de brinner för att göra skillnad för barnen i Hammarkullen. Mohammed och Abdikarim avslutade deras presentation med att betona att de inte behöver någon annan som kommer och berättar vad som behöver göras för barnen, utan snarare någon som tillsätter resurser för att de bättre ska kunna utföra det dem redan vet behövs. Minimix är ett gott exempel på hur en närvarande fritidsverksamhet med inspirerande ledare kan göra skillnad för barn i socioekonomiskt utsatta områden. 

Senaste nyheter

07 juni 2023, 08:07

Ordförande har ordet!

Sommaren är här och med den en säkerligen efterlängtad ledighet för er yrkesverksamma medlemmar....

06 juni 2023, 14:39

Kraftsamling kring Psykisk hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. SKR...

06 juni 2023, 14:09

Vill du hjälpa föreningen arrangera en temakonferens i mars 2024?

Sedan många år har HälsoAkademikerna arrangerat årligen återkommande konferenser för medlemmar oc...